TRAUMATIČNA ISKUSTVA


Žene koje su proživjele, za njih, traumatično iskustvo

Seksualno nasilje spada u red zločina s najmanjom proporcijom prijava i prema podacima brojnih svjetskih istraživanja, na jedno prijavljeno silovanje dolazi između 15 i 20 neprijavljenih slučajeva.


SAZNAJ VIŠETRUDNICE I SAMOHRANE MAJKE


Trudnice i samohrane majke u raznim potrebama

Prekid veze s partnerom ili razvod braka čini trudnice usamljenima, bespomoćnima i depresivnima, a takvima je teško donositi odluke poput stambenog pitanja, posla ili zdravstvene zaštite.


SAZNAJ VIŠEOBITELJI U RIZIKU


Obitelji u riziku od siromaštva i socijalne isključenost

Sve veća neizvjesnost i nesigurnost, u kombinaciji s rizicima suvremenog doba te očekivanim posljedicama svjetske pandemije COVID – 19 i potresa koji su pogodili Hrvatsku u 2020.


SAZNAJ VIŠE


VIZIJA

Mjesto podrške ženama i obiteljima u riziku.


MISIJA

Kreiranje aktivnosti, projekata i programa za korisnike na području cijele RH.


NAŠE VRIJEDNOSTI

Timski rad, volontiranje, transparentnost, apolitičnost, poštivanje privatnosti, osnaživanje kulture života.