O nama

Udruga „Izaberi Život“ osnovana je 2013. godine kao mjesto podrške ženama i obiteljima u riziku. Misija udruge je kreirati aktivnosti, projekte i programe za korisnike na području Republike Hrvatske.

Vrijednosti koje njeguje su:

timski rad  volontiranje  transparentnost  apolitičnost  poštivanje privatnosti  osnaživanje kulture života.

Podrška kroz Udrugu „Izaberi Život“ utemeljena je na psihosocijalnoj pomoći, programima uspostavljenima kao podrška oporavku nakon traume, jednokratne materijalne pomoći, priprema za roditeljstvo, ostvarivanje prava, pomoć pri integraciji u novonastalim uvjetima i okruženju te tome slično. Želja je okupiti tim educiranih ljudi, kao i tim volontera, kako bi mogli odgovoriti na potrebe svojih korisnika na način koji je njima najpotrebniji. Kvaliteti rada doprinosi i suradnja s Centrima za socijalnu skrb, lokalnim i regionalnim samoupravama u odjelima socijalne skrbi, s Crvenim križem, raznim srodnim Udrugama te vjerskim zajednicama.

Motiv djelovanja proizlazi iz osobnih iskustava i vjerskih uvjerenja. Udruga „Izaberi Život“ vjeruje kako je svaki život jednako vrijedan i tako želi pristupati korisnicima, ali i svima onima s kojima se susreću. Jedno od osnovnih prava je pravo na život i želja je da budu oni koji prepoznaju svoje korisnike i koji su im podrška kako bi  život bio kvalitetniji i lakši. Osnaživati žene u njihovoj majčinskoj ulozi, a obitelj kao stup društva – od velike je važnosti stoga idu u tom smjeru. Iskustvo i naučeno žele podijeliti s onima koji vjeruju da bi od toga mogli imati koristi. Ostaje nada da će u tome i uspjeti.

U fokusu imaju ove društvene skupine:

Žene koje su proživjele, za njih, traumatično iskustvo: seksualno zlostavljanje i pobačaj (spontani ili inducirani).

Seksualno nasilje spada u red zločina s najmanjom proporcijom prijava i prema podacima brojnih svjetskih istraživanja, na jedno prijavljeno silovanje dolazi između 15 i 20 neprijavljenih slučajeva. Prema službenim podacima MUP-a, počinjeno je 5.747 navedenih kaznenih djela što predstavlja porast od čak 28,8% u odnosu na 2019. godinu. Također prema statističkim podacima MUP-a, 2020. godine evidentirano je ukupno 168 kaznenih djela silovanja, od kojih je njih 79 (udio od 47%) počinjeno na štetu članova obitelji i bliskih osoba pri čemu je svih 79 žrtava (100%) bilo ženskog spola. Prema izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pobačaja u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj 2020. godine bilo je ukupno 7.485 od čega je bilo 1.464 spontana (19,6%), 2.594 legalno induciranih (34,7%) i 3.427 (45,8) ostalih pobačaja. Legalno induciranih pobačaja najviše je zabilježeno kod žena u dobi od 30 do 34 godine.


Trudnice i samohrane majke.

Prekid veze s partnerom ili razvod braka čini trudnice usamljenima, bespomoćnima i depresivnima, a takvima je teško donositi odluke poput stambenog pitanja, posla ili zdravstvene zaštite. Priličan broj trudnica koje se nađu u situaciji bez partnera, pronađu podršku kod Međutim, ima dosta roditelja koji ne znaju da su im kćeri bez podrške partnera jer nisu u dobrim odnosima. Roditelji koji žive daleko, starije su životne dobi ili bolesni, nisu u mogućnosti brinuti i pružiti podršku trudnici koja nema drugi oslonac. Isto se odnosi i na majke s novorođenčadi i malom djecom koje iz različitih razloga nemaju osnovnih uvjeta živjeti u svojim obiteljima te im je iz tog razloga jako teško zadovoljiti osnovne životne potrebe poput stanovanja, prehrane, odijevanja, brige o zdravlju, posla i čuvanje djece, odgoja i obrazovanja.


Obitelji u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti (obitelji u kriznim situacijama: pandemija, potres, obitelji slabijeg imovinskog statusa i neplanirana trudnoća te slično).

Sve veća neizvjesnost i nesigurnost, u kombinaciji s rizicima suvremenog doba te očekivanim posljedicama svjetske pandemije COVID – 19 i potresa koji su pogodili Hrvatsku u 2020., a koji su izazvali velike materijalne štete te prouzročili ostanak bez krova nad glavom za mnoge obitelji, važno je istaknuti ovu kategoriju ugroženih skupina koja treba osiguranje bolje kvalitete života. U navedenim krizama kada obitelji dožive šok, važno je osigurati savjetodavnu i psihosocijalnu podršku obiteljima s trudnicama, s bebama i malom djecom kojima, osim posebne fizičke zaštite, treba posebna hrana i posebne higijenske potrepštine koje ne mogu čekati odgode u Planirana intervencija uključuje definiran tim koji je povezan s drugim dionicima u zajednici, plan intervencije (način pomoći) i osigurane pakete pomoći.VIZIJA

Mjesto podrške ženama i obiteljima u riziku.


MISIJA

Kreiranje aktivnosti, projekata i programa za korisnike na području cijele RH.


NAŠE VRIJEDNOSTI

Timski rad, volontiranje, transparentnost, apolitičnost, poštivanje privatnosti, osnaživanje kulture života.