Male organizacije za velike krize

Naziv projekta: Male organizacije za velike krize

Nositelj projekta: Udruga Izaberi život, Partner: Udruga Tvornica mladih. Ukupna vrijednost projekta: 436.080,00 kn od čega je 85% financirano iz ESF-a, a 15% putem Ureda za udruge (državni proračun). Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2021. – prosinac 2022. Naziv poziva: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice

Ciljevi projekta:

1. Jačanje kapaciteta dvije OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond na lokalnoj razini. 2. Unaprijeđenje kapaciteta dvije OCD-a za pružanjem učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Aktivnosti:

1. Mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama – korisnici/pružatelji (3 županije; Bjelovarsko-bilogorska, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka) 2. Edukacija: Izrada strategijskog i operativnog plana koji će se bazirati na neposredan rad s korisnicima iz područja zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja 3. Edukacija: Menadžment volontera 4. Edukacija: Jačanje svijesti, javno djelovanje i zagovaranje potreba ranjivih skupina s naglaskom na javno djelovanje u kriznim situacijama 5. Edukacija: Projekt menadžment 6. Sastanci s centrima za socijalnu skrb, drugim pružateljima usluga 7. Sastanci s lokalnom i regionalnom samoupravomSadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge “Izaberi Život”. Za više o EU fondovima doznajte na esf.hr i strukturnifondovi.hrVIZIJA

Mjesto podrške ženama i obiteljima u riziku.


MISIJA

Kreiranje aktivnosti, projekata i programa za korisnike na području cijele RH.


NAŠE VRIJEDNOSTI

Timski rad, volontiranje, transparentnost, apolitičnost, poštivanje privatnosti, osnaživanje kulture života.